PIES W POCIĄGU czyli PKP z psem (2020)

Pies w pociągu, pociąg z psem, PKP z psem – czyli wszystko w jednym miejscu o przewożeniu psa w pociągu w Polsce. AKTUALNE* przepisy i ceny biletów.

PIES W POCIĄGU, pociąg z psem – najważniejsze zasady

Psy w Polsce mogą podróżować pociągami. WSZYSCY przewoźnicy wymagają, aby pies w pociągu był na smyczy i w kagańcu i nie był trzymany na siedzeniu. Ponieważ kwestia psa na siedzeniu budzi często wiele emocji wśród psiarzy – np. regulamin POLREGIO precyzuje bardzo dokładnie, że jest to zabronione nawet wtedy, jeśli zabezpieczysz siedzenie (np. kocem).

Opiekun musi mieć ze sobą książeczkę zdrowia psa z wpisanymi szczepieniami (tylko niektórzy precyzują, że chodzi o szczepienie przeciwko wściekliźnie). Pies musi posiadać bilet (wyjątkiem są Koleje Mazowieckie) – opłata za przewóz psa jest różna u poszczególnych przewoźników. Niektóre obostrzenia nie dotyczą psów – przewodników osób niewidomych, psów asystujących osobom niepełnosprawnym czy psów służbowych. UWAGA: niektóre regulaminy zawierają przepis, który pozwala… wyprosić podróżnego z psem z pociągu, jeśli innym pasażerom zwierzę będzie przeszkadzało. Brzmi zniechęcająco, ale przyznam, że nigdy nie słyszałam, aby coś takiego się kiedykolwiek wydarzyło. Raczej w przypadku konfliktu z innymi pasażerami, konduktor znajduje jednej ze stron inne miejsce.

Co zrobić jeśli masz więcej, niż jednego psa? Przede wszystkim przeczytaj uważnie regulamin przewoźnika (poniżej znajdziesz linki do wszystkich regulaminów). Masz dwie możliwości. Albo jedziesz z drugą osobą, która bierze na siebie dodatkowy psi bilet (bilet dla psa zawsze jest przypisany do konkretnego biletu na przejazd człowieka, nie można go kupić osobno). Albo drugi pies jedzie bezpłatnie jako bagaż (czyli w transporterze, koszu, pojemniku) – ale UWAGA:  np. Koleje Mazowieckie i Koleje Dolnośląskie nie zostawiają tu wiele miejsca na interpretację i piszą wprost, że można mieć tylko jednego psa, więc tu numer z transporterem może nie przejść. Jeśli wieziesz dużego psa jako bagaż – sprawdź przepisy dotyczące wielkości bagażu i jeśli trzeba – zrób dopłatę za bagaż. Z doświadczenia i opowieści psiarzy wiem, że czasem wiele zależy od życzliwości współpasażerów i samych konduktorów – dlatego przede wszystkim warto uzbroić się w wiedzę dotyczącą przepisów.

PKP INTERCITY z psem

pies w pociągu intercity z psem
fot. PKP IC

Obejmuje pociągi EIC, EX, TLK oraz Pendolino.

Dorosły podróżny może przewieźć ODPŁATNIE jednego psa w wagonie klasy 1 lub 2, we wszystkich kategoriach pociągów. Pies nie może być trzymany na miejscach do siedzenia, leżenia czy miejscach sypialnych. Jeśli chcemy podróżować z psem w wagonie sypialnym albo wagonie z miejscami do leżenia, musimy wykupić wszystkie miejsca w tym przedziale (to dobra opcja dla osób podróżujących większą grupą). Pies jednak nie może leżeć na łóżku czy leżance. Często pytacie o Pendolino z psem – zasady przewozu psa są takie same we wszystkich pociągach PKP IC.

Opłata za przewóz psa wynosi 15,20 złotych. Jeśli jednak pies przez całą podróż jest umieszczony w „pojemniku”, a więc np. klatce albo koszu – jest traktowany jako bagaż podręczny i wtedy podróżuje za darmo. Zatem – Ile psów można zabrać do pociągu?

Zwróć uwagę na zapis w regulaminie:

„Podróżny może przewieźć pod swoją opieką bezpłatnie, w ramach bagażu podręcznego – małe zwierzęta domowe (w tym psy), jeżeli nie są one uciążliwe dla współpodróżnych (np. z powodu hałasu, zapachu itp.). Przewożone zwierzęta powinny być umieszczone w odpowiednich pojemnikach (klatkach, pudłach, koszach itp.), zabezpieczających przed wyrządzeniem szkodyosobom lub mieniu i umieszczone w miejscu przeznaczonym na bagaż podręczny. Podczas przewozu zwierzęta powinny pozostawać w pojemnikach, w których zostały umieszczone.”

Co jest ważne? REGULAMIN NIE OKREŚLA ILE PSÓW MOŻNA PRZEWIEŹĆ W POCIĄGU w ten sposób. 

PKP IC zastrzega w swoim regulaminie, że psa można przewozić pod warunkiem, że współpodróżni nie zgłoszą sprzeciwu. Jeśli tak się stanie, podróżny powinien zająć miejsce, które wskaże mu konduktor. Nie ma jednak obowiązku uzyskania zgody współpodróżnych na towarzystwo psa, jeśli jedziemy wagonem bezprzedziałowym.

O przepisach PKP Intercity dotyczących przewozu psów można przeczytać TU. Na końcu materiału jest załączony PDF ze szczegółowym regulaminem przewozu zwierząt w pociągu.

POLREGIO czyli PRZEWOZY REGIONALNE z psem

Regulamin PR zastrzega, że psy mogą być przewożone, pod warunkiem, że nie są uciążliwe dla współpodróżnych – na przykład z powodu hałasu czy zapachu. Trzeba wiedzieć, że jeżeli inni pasażerowie zgłoszą sprzeciw z powodu obecności psa, trzeba zająć inne miejsce – wskazane przez konduktora. Jeśli jednak okaże się, że wskazanie takiego miejsca nie jest możliwe, podróżny z psem musi opuścić pociąg na najbliższej stacji (marnym pocieszeniem w takiej sytuacji jest zapis, że częściowo niewykorzystany bilet podlega zwrotowi). WAŻNE: zgoda współpodróżnych nie jest konieczna, jeśli jedziemy wagonem bezprzedziałowym.

Opłata za przewóz psa wynosi 4,50 zł. Jest to taki sam bilet, jak na przewóz bagażu ręcznego. Regulamin mówi jasno, że odpłatnie jeden podróżny może przewieźć jednego psa.

Regulamin mówi, że zwierzęta – w tym małe psy „powinny być umieszczone w odpowiednich pojemnikach (klatkach, pudłach, koszach itp.) zabezpieczających przed wyrządzeniem szkody osobom lub mieniu”. Wtedy jednak pies jedzie jako bagaż i nie trzeba kupować osobnego biletu na psa. Jeśli psa nie można umieścić w „odpowiednim opakowaniu” (tak to nazywa regulamin PR) – musi być na smyczy i w kagańcu. WAŻNE – regulamin nie określa ilości psów, które jeden podróżny może przewieźć w „pojemniku”.

Szczegółowo o przepisach PR można poczytać TU (rozdz. 4, par. 23).

ARRIVA RP z psem

Arriva RP pozwala przewieźć ODPŁATNIE jednemu podróżnemu jednego psa. Pies nie może być uciążliwy dla innych pasażerów, na ich prośbę konduktor musi wskazać podróżnemu z psem inne miejsce, a jeśli to niemożliwe – pasażer z psem musi wysiąść na najbliższej stacji. WAŻNE: zgoda współpasażerów nie jest konieczna w przypadku podróży wagonem bezprzedziałowym.

Koszt przewozu psa w pociągach Arriva RP to 4,50. Podobnie jak u innych przewoźników – pies przewożony w transporterze/pojemniku jedzie za darmo. Regulamin nie określa ile psów można w ten sposób przewieźć.

Szczegółowe przepisy Arriva RP dotyczące przewozu psów znajdziesz TU(par.23)

KOLEJE MAŁOPOLSKIE z psem

Jeden podróżny może przewieźć ODPŁATNIE jednego psa. Pies nie może być uciążliwy dla innych. Jeśli współpasażerowie nie chcą jechać w towarzystwie psa, konduktor ma obowiązek wskazać inne miejsce. Jeśli to niemożliwe – pasażer z psem musi wysiąść na najbliższej stacji.

Cena za psi bilet w Kolejach Małopolskich to 3 zł. Pies w transporterze/pojemniku/koszu jedzie za darmo. Regulamin nie określa ile zwierząt można w ten sposób przewieźć.

Szczegółowy regulamin znajdziesz TU (par. 20)

KOLEJE MAZOWIECKIE z psem

Jeden dorosły podróżny posiadający ważny bilet na przejazd może przewieźć jednego psa. Tu regulamin precyzuje to bardzo dokładnie. Należy pilnować, aby pies nie wyrządził żadnych szkód i nie był uciążliwy dla innych podróżnych. Nie trzeba zgody współpodróżnych, jeśli pies jedzie w przedziale dla podróżnych z dużym bagażem.

PIES W POCIĄGU KOLEI MAZOWIECKICH PODRÓŻUJE ZA DARMO! 

O zasadach przewozu zwierząt KM można poczytać TU. (par. 45)

KOLEJE DOLNOŚLĄSKIE z psem

Pies w pociągu
fot. Koleje Dolnośląskie

Jeden podróżny może przewieźć jednego psa. Zwierzę nie może być uciążliwe dla innych pasażerów. Jeżeli współpodróżni nie zgodzą się na psie towarzystwo, kierownik pociągu powinien wskazać podróżnemu z psem inne miejsce. Jeżeli jest to niemożliwe wg regulaminu „podróżny zobowiązany jest opuścić pociąg na najbliższej stacji zatrzymania”.

Opłata za przewóz psa wynosi 4,50 zł. Jeśli pies jest przewożony w „odpowiednim opakowaniu” (koszu, skrzynce, klatce) – może podróżować ZA DARMO.

O zasadach przewozu zwierząt KD można poczytać TU (par. 21 w regulaminie przewozu osób, rzeczy i zwierząt).

KOLEJE ŚLĄSKIE z psem

Jeden dorosły podróżny może przewieźć ODPŁATNIE jednego psa. Pies nie może być agresywny, ani uciążliwy dla innych. Przewóz zwierząt uzależniony jest od zgody podróżnych – jeśli ci zgłoszą sprzeciw, konduktor powinien wskazać pasażerowi z psem inne miejsce. Nie trzeba jednak zgody współpodróżnych, jeśli zajmiemy miejsce w przedziale dla osób z większym bagażem. Jeśli okaże się to niemożliwe – podróżny z psem musi opuścić pociąg na najbliższej stacji (oczywiście przysługuje mu wtedy zwrot za częściowo niewykorzystany bilet).

Opłata za przewóz psa wynosi 2 zł. Pies przewożony w „odpowiednim pojemniku” jedzie ZA DARMO. Regulamin nie określa, ile psów można w ten sposób przewieźć – jednak zwróć też uwagę na zapis w regulaminie (par. 21, pkt. 7), gdzie jest mowa o karach za przewożenie zwierząt niezgodnie z przepisami, w tym więcej, niż jednego psa – moim zdaniem te zapisy są nie do końca precyzyjne i wiele zależy od interpretacji.

O zasadach przewozu psów KŚ można poczytać TU (regulamin przewozu osób, zwierząt i rzeczy, par. 21)

KOLEJE WIELKOPOLSKIE z psem

Dorosły podróżny może ODPŁATNIE przewozić jednego psa. Pies nie może zakłócać podróży innym, a jeśli współpasażerowie nie godzą się na towarzystwo psa, konduktor wskazuje mu inne miejsce. Jeśli to niemożliwe, podróżny musi opuścić pociąg na najbliższej stacji.

Opłata za przewóz psa wynosi 4,50 zł. Pies podróżuje ZA DARMO, jeśli jest przewożony jak bagaż podręczny – a więc „odpowiednio opakowany” i umieszczony w przestrzeni nad lub pod miejscem, na którym siedzi opiekun. Regulamin nie określa, ile psów można w ten sposób przewieźć, ale zaznacza, że chodzi o „małe psy” (nie precyzuje jednak, co oznacza „małe”).

Szczegółowe przepisy dotyczące przewozu psa KW można znaleźć TU (par. 23)

ŁÓDZKA KOLEJ AGLOMERACYJNA z psem

Dorosły podróżny może ODPŁATNIE przewozić jednego psa. Pies nie może zakłócać spokoju w wagonie, a szczególnie ciszy nocnej, w przeciwnym wypadku obsługa pociągu powinna wskazać podróżnemu inne miejsce lub – w ostateczności poprosić o opuszczenie pociągu.

Opłata za przewóz psa wynosi 4,50 zł. Pies podróżuje ZA DARMO, jeśli jest przewożony jak bagaż podręczny – a więc „odpowiednio opakowany” i umieszczony w przestrzeni nad lub pod miejscem, na którym siedzi opiekun. Regulamin nie określa, ile psów można w ten sposób przewieźć

Szczegółowe przepisy dotyczące przewozu psa ŁKA można znaleźć TU.

PIES W POCIĄGU – promocja „Wspólny bilet”

Jeśli Twoja podróż jest łączona i jedziesz do celu z przesiadką – sprawdź, czy możesz skorzystać z oferty „Wspólny bilet”. Wówczas również psi bilet jest w promocji! Np. jeśli jedziesz najpierw pociągiem IC, a potem przesiadasz się w jakiś pociąg regionalny. Albo jeśli korzystasz z dwóch różnych przewoźników regionalnych. Co do samych zasad – są one takie, jak w poszczególnych regulaminach.

Ceny za psi bilet są dwie:

5 zł – jeśli korzystasz tylko z pociągów: REGIO, interREGIO, superREGIO, SKM, ŁKA, ŁKA Sprinter, KM, KD, KŚ, KW, KMŁ, KMŁ Kraków Lotnisko, Arriva RP

15 zł – jeśli na części trasy podróżujesz TLK, IC, EIC, EIP a na części drogi pociągami wymienionymi wyżej.

Szczegółowe informacje dotyczące „Wspólnego biletu”, regulamin i cenniki znajdziesz TU.

 

UDANYCH PODRÓŻY! A jeśli nie wiesz, jak przygotować się  do podróży z psem w pociągu, przeczytaj krótki PORADNIK, który przygotowała specjalnie dla nas zoopsycholog Dagmara Wojcik. Jeśli masz jakiekolwiek pytania – śmiało komentuj, pisz 🙂 W końcu same najczęściej podróżujemy właśnie pociągami, więc jesteśmy ekspertkami w tej dziedzinie (i powiem Ci przy okazji – ceny w Polsce za przewóz psa są naprawdę bardzo przyjazne, jeśli podróżujesz z psem po Europie, już tak tanio nie będzie;))

Pies w pociągu

*Ostatnia aktualizacja: 23.02.2020 r

 

6 Comments on “PIES W POCIĄGU czyli PKP z psem (2020)”

  1. Pingback: pies w sklepie
  2. Masakra. Teraz to już odechciewa mi się brać psa nad morze czy w gory. Jakaś wredna baba będzie marudzić i mnie wyprosza z pociagu na jakims zadupiu 100km od domu? Super…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *