DCIM103GOPROG1044164.

Adopcja psa przez starszą osobę