Poczdam z psem

Kościół św. Mikołaja w Poczdamie. Komunistyczne bloki.